SVEIKI ATVYKĘ Į

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUMANITY AND NATURE
ARE ONE
MISIJA - atkurti miškus vadovaujantis aukštais verslo etikos, kokybės ir darbo kultūros standartais
 
VIZIJA - tapti tvaraus augimo lyderiu miškų atkūrimo srityje vienijančiu žmogų ir gamtą